+34 627 978 569 info@empremta.org

FORMACIÓ

Disseny i dinamització de cursos o sessions formatives.

Accions formatives per a fomentar l’apoderament del grup vers l’acció i la sostenibilitat. Partim de:

  • expertesa en temes diversos (educació ambiental, consum responsable, ús públic i gestió d’espais naturals, interpretació del patrimoni natural, emprenedoria i economia social, etc.)
  • coneixement d’iniciatives compromeses i inspiradores d’arreu del territori
  • ús de metodologies participatives i de facilitació de grups

Experiències Anteriors

➢ MÓDUL EN PARTICIPACIÓ (20 h). GESTIÓ I DINAMITZACIO DE PROJECTES SOCIALS..
Impartició de cursos de formació sobre participació per a participants de diversos plans d’ocupació.
Barcelona activa.
Abril-maig 2017.
➢ MÓDUL EN SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL (5 h). GESTIÓ I DINAMITZACIO DE PROJECTES SOCIALS / MANTENIMENT INTEGRAL D’EDIFICIS.
Impartició de sessions sobre de sensibilització ambiental per a dversos plans d’ocupació. Posem la sostenibilitat a debat i compartim eines i recursos per a integrar la sostenibilitat en diversos sectors d’ocupació.
Barcelona activa.
Abril-maig 2017.
➢ VECTORS AMBIENTALS.
Impartició de cursos de formació sobre vectors ambientals per a participants de diversos plans d’ocupació.
Barcelona activa.
Maig-juny 2016.
➢ PROGRAMA ESCOLES VERDES.
Formació i assessorament al professorat del Programa Escoles Verdes per a la implementació de les accions del Pla d’acció per la sostenibilitat del centre.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017.

Contacte

Posa't en contacte amb nosaltres enviant-nos un mail